up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מחירי מוצרי החלב המפוקחים

עלייה במחירי מוצרי החלב המפוקחים

מוצרי החלב שפיקוח מחיר עודכנו ב-17.2.13 בשיעור ממוצע של 3.5% לצרכן לאחר שצו פיקוח מחירי מוצרי חלב נחתם על-ידי שרי החקלאות והאוצר.

שרי החקלאות והאוצר, אורית נוקד וד"ר יובל שטיינמיץ חתמו על צו הפיקוח על מוצרי חלב, על-פי הצו
עלו מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.5% (לצרכן). העדכון הקודם של מוצרי החלב
בפיקוח, היה לפני כשנתיים, במאי 2011, במסגרתו הייתה עלייה של המחירים בשיעור של 6.5%
וקודם לכן בשנת 2009 במסגרתו הייתה הוזלה של המחירים בשיעור של כ-4.5%.

לצו המחירים המעודכן לחצו…

לעדכון המחירים  מה-2.6.13 בעקבות שינוי מס ערך מוסף לחצו כאן…


במקרה של תלונות צרכניות בנושא מחירי המוצרים, יש לפנות ל:

שבתאי לוי, מנהל תחום כלכלה ומחירים במשרד התמ"ת (קביעת מדיניות הפיקוח, רשימת המצרכים והשרותים שבפיקוח, עדכון מחירים שבפיקוח)

רח' בנק ישראל 5, ירושלים

טלפון:  02-6662597

פקס:  02-6662954

Shabtai.Levi@moital.gov.il