up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

כנס הבקר ה- 30 – 2018

כנס הבקר ה- 30 שהתקיים בבנייני האומה, הפגיש שוב את כל אנשי ענף החלב בישראל. בכנס השתתפו מספר שיא של אורחים – 1,450 איש. מועצת החלב מבקשת להודות מכל הלב לכל הרבים שתרמו להצלחת הכנס – המארגנים – שה"מ, המ"ב, מועצת החלב, המציגים הרבים, הרפתנים ,האורחים, המחלבות, חברת ההפקה ארטרא, הנהלת בניני האומה, וכל היתר.

נתראה בשנה הבאה בכנס ה-31!

מצגות שהוצגו בכנס:

מגמות בכלכלת ענף החלב – שאול צבן סיכומים מקצועיים כלכליים ברפת המשפחתית – דוד בירן

תרומת קרן המחקר במועצת החלב למדעי המקרנה – זאב טריינין

סיכומים מקצועיים כלכליים ברפת המשפחתית – דוד בירן

חוברת התקצירים של כנס מדעי הבקר ה 30 _2018