up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

חופשת פסח – המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב

ליצרני החלב שלום רב,

לידיעתכם, בחג הפסח ובמהלך חול המועד – המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב תהייה סגורה.

דגימות חלב לבדיקות היריון – יש לשמור בקירור בתוספת חומר משמר.

בדיקות בקטריולוגיות – יש לשמור בהקפאה, עד שליחתם.

דגימות שיתקבלו למעבדה החל מה-21/04 ואילך ייזרעו ויטופלו רק לאחר החג 

חזרה לשגרה מלאה ב- 30/5/2024 יום ג'.

חג שמח לכולם, ד"ר יעד דהן – מנהל – מאל"ה, מועצת החלב