up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הנחיות – גמישות בדרישות ממחלבות קטנות – כולל חלב מבקר וצאן

בשעה טובה ומוצלחת אנחנו שמחים לשלוח להערות הציבור את הטיוטה של “הנחיות- גמישות בדרישות מחלבות קטנות- כולל חלב מבקר וצאן” – לקריאה – לחץ כאן

אנא עיינו בקובץ המצורף, במידה ויש לכם הערות העבירו אל אדריאנה שוחט עד לתאריך 02/09/2020 לכתובת מייל Adriana@milk.org.il

בנוסף ביום רביעי , 19 באוגוסט 2020, בשעה 15:00 נקיים מפגש וירטואלי באמצעות זום.

במפגש נציג את ההנחיות, נשיב על שאלות ונשמח לקבל את הערותיכם.

המעוניינים להשתתף מוזמנים לאשר במייל  Adriana@milk.org.il .

 

גודל פונט