חדשות מועצת החלב

  

8.8.16


"חום יולי-אוגוסט" – אנחנו ממשיכים בעדכונים השבועיים בנושא קבלת החלב במחלבות ומצב תנובת הפרות.
על אף הירידה בכמות התנובה לנחלבת בעדר, איננו צופים בעיה בכמות החלב הגולמי אשר משווק למחלבות ובעקבות זאת איננו צופים שינוי במדיניות התשלום.
אנחנו נמצאים בבעית מחסור בשומן/חמאה החל מחודש ספטמבר. פנינו למשרד החקלאות, האוצר והכלכלה לאפשר יבוא של חמאה תעשייתית בהיקף של 500 טון אשר יופנו למחלבות בלבד. האישור התקבל והקצאת הכמות תתבצע כבר בתקופה הקרובה.

קול קורא ליצרנים חדשים – תזכורת – אנו מבקשים להזכירים כי יום שני הקרוב ה-15.8.16 הינו המועד האחרון להגשת בקשות. בקשות שתגענה לאחר מועד זה לא תבדקנה, לפרטים לחץ כאן.

ארוע בעין שמר – הארוע אשר תוכנן להתקיים בסוף אוגוסט בקיבוץ עין שמר התבטל. תודה לחמי סל, על המוכנות להפיק את הארוע ועל ההבנה בביטול הארוע.