חדשות מועצת החלב

  

 8.5.17

 

 

קול קורא ליצרנים חדשים – בקר, כבשים ועיזים – השבוע פרסמה ועדת המכסות "קול קורא" להכרה ביצרני חלב חדשים. במסגרת הקול קורא יוקצו מכסות חדשות ל-11 יצרני חלב בקר משפחתיים , 2 יצרני חלב חדשים במגזר השתופי . כמו כן יוקצו 5 מכסות ליצרני חלב כבשים  ו-5 מכסות  ליצרני חלב עזים  חדשים. לפרטים לחץ כאן

 

הקצאת תוספת מיוחדת ליצרנים משפחתיים קיימים – תזכורת, בהמשך לפרסום הקודם, אנו שבים ומזכירים כי בקשות לקבלת תוספת מכסה מיוחדת ליצרנים משפחתיים שמעסיקים ברפת בן/בת או בני זוגם יתקבלו עד ליום 30.5.17 לאור פניות רבות, במטרה להקל על הפונים פורסמה הבהרה באתר:  ניתן להציג את האישור המבוקש מרואה-חשבון, גם בחתימת יועץ המס המטפל בנתונים של המבקש מול רשויות המס. לפרטים המלאים ולהבהרה לחץ כאן