חדשות מועצת החלב

  

8.2.16


הוזלת מחירי החלב שבפיקוח
– שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, אימצו את המלצת וועדת המחירים ויחתמו בימים הקרובים על צו פיקוח לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח.
הצו מגלם הוזלה של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.02%. הוזלה זו מתווספת להוזלות הקודמות: ביולי 2015 הוזלו מחירי החלב שבפיקוח ב-4.62% ובינואר 2014 ב-1.5%, כמו כן באוקטובר 2015 הופחת המע"מ ל-17%. סך ירידת מוצרי החלב שפיקוח מתחילת 2014 עומד על 9.7% ומתחילת 2015 ההוזלה היא של  8.3% מהם כ-0.8% בגלל הפחתת שיעורי המע"מ. הוזלת מוצרי החלב התאפשרה בעיקר בגלל ירידת מחיר המטרה לחלב גולמי המשולם לרפתנים, מסוף 2014 ועד לרבעון הראשון של 2016 ירדו מחירי החלב הגולמי ב-14%.

אירוע פתיחת מחלבת תנובה תל יוסף המחודשת – השבוע חגגנו יחד עם עובדי ומנהלי תנובה את פתיחת מחלבת תל יוסף המחודשת. האירוע התקיים באתר החדש בתל יוסף במעמד שר החקלאות. באירוע השיקו את המפעל החדש והמתקדם מסוגו לייצור גבינות קשות והוא הוקם בהשקעה של כ-350 מליון ₪. מנכ"ל תנובה, אייל מליס אמר בדבריו: "ההשקעה במפעל החדש הינה הבעת אמון גדולה של תנובה בענף החלב ובחקלאות הישראלית". ברכות לתנובה ולאייל מליס שמונה השבוע למנכ"ל תנובה.

תקנות להקצאת תוספת מכסה 2016 – משרד החקלאות פרסם את טיוטת תקנות משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר להערות הציבור).
מדובר בתקנות העוסקות בהקצאת תוספת המכסה (ס"ה 50 מיליון ליטרים) 30 מיליון ליטר ליצרנים קיימים ו-20 מיליון ליטר ליצרנים חדשים.
הציבור מוזמן להעיר את הערותיו עד יום רביעי 17.2.2016 באופן המפורט בקישור מטה.
לאחר קבלת הערות הציבור יקוים הליך של התייעצות עם מועצת החלב וייכתב הנוסח הסופי שיוגש לועדת הכלכלה של הכנסת לאישור.
*מאחר ומדובר בטיוטא, ייתכן כי הנוסח הסופי של התקנות יהיה שונה לרבות הערכים הכמותיים של תוספות המכסה ליצרנים. לקריאת הטיוטא להערות הציבור ולפרטים נוספים לחץ כאן

תקנון איכות חלב בקר 2016 – ועדת תקנון איכות חלב בקר השלימה את הדיונים והעבירה את הנוסח המוסכם של תקנון האיכות לאישור מועצת המנהלים של המועצה.
בתקנון בוצעו מספר שינויים בהתייעצות עם נציגי המגדלים והמחלבות. התקנון החדש מופיע באתר המועצה. לקריאת תקנון איכות חלב בקר 2016 לחץ כאן

הודעה לאגודות המייצגות – מאחר וטרם הושלמו הדיונים בנושא ועדין לא נקבע דיון בועדת הכלכלה, ברצוננו להודיע ליצרני החלב החברים באגודות, כי ההתחשבנות לחלב עודף בשנת 2016 תיעשה בהתאם למדיניות הנהוגה היום.

מפגש מדריכים ענפי – בשבוע שעבר התקיים מפגש מדריכים במועצת החלב בו לקחו חלק: מדריכי שה"מ, מדריכי מאל"ה ומדריכי התאחדות מגדלי בקר. מטרת המפגש היא שיתוף ודיון בנושאים שעל סדר היום, כך שלכל המדריכים יהיה בסיס משותף כאשר הם מגיעים לרפתות. סוכם כי למפגש הבא יצורפו גם מדריכים משיאון, מרכזי מזון והחקלאית.