חדשות מועצת החלב

  

8.12.15


ועדת תכנון – שר החקלאות קיבל החלטה להגדיל את המכסה הארצית ב – 50 מיליון ליטר (כ – 3.5%). בעקבות כך התכנסה ועדת התכנון של מועצת החלב בתאריך 6.12.15 על מנת לבחון האם יש צורך לשנות את מדיניות התשלום שנקבעה לחלב עודף. סוכם שאין מקום לשנות את מדיניות התשלום לחלב עודף לשנת 2016, למדיניות לחץ כאן

אופן חלוקת תוספת המכסה ייקבע על-ידי שר החקלאות בתקנות מדיניות פיתוח. יצוין, כי בכוונתו של השר להקצות 60% מתוספת המכסה, ליצרנים קיימים.
להזכירכם, בישיבות קודמות של ועדת התכנון ומועצת המנהלים הוחלט כי החלב העודף המיוצר בחודשים נובמבר דצמבר 2015 יחשב כחלב עודף קיץ.

הסמכת המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב של מועצת החלב
– מועצת החלב והמעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב שמחים להודיע כי המעבדה עברה בהצלחה את מבחן ההסמכה מחדש של הרשות להסמכת מעבדות לשנת 2015 (ISO 17025). מבדק זה מתקיים כל שנתיים ומטרתו לבדוק במהלך יום שלם האם המעבדה עובדת ומנוהלת מקצועית ע"פ מדדים ונהלים המחייבים מעקב, בקרת איכות ובעיקר מקצועיות בתחומי עיסוקה.
תודות לכל אלו העושים עבודתם נאמנה ותורמים את חלקם ההכרחי והחשוב בשמירת איכות החלב הגולמי. בכך הם מעצימים את מערכת האבחון ובריאות העטין בענף החלב כולו ובכך אף יוצרים את בסיס המידע ברמה הלאומית בתחום זה.

חג חנוכה שמח