חדשות מועצת החלב

  

5.2.2019

הליך העברת מכסות חלב בקר- תזכורת:
ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי.

המועד האחרון להגשת בקשות לפרישה ולקבלת מכסות חלב הינו 12.2.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה' 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד 2014.
שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות לדוא"ל meital@milk.org.il ולפקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון. לפרטים נוספים ולטפסים – לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב עיזים:
הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות שמספרו 1-2018 בחלב עיזים.
העברת המכסה התבצעה במחיר של 1.3 ₪/לליטר חלב. סה"כ מכסה מועברת כ- 108,000 ליטר.

עליית סת"ס ארצית – האם ניתן היה להימנע מכך?
בסיכומי החלב הגולמי אשר שווק למחלבות ב – 2018 אנו עדים להמשך עליה "זוחלת" ברמה הסת"ס הארצית (עליה של כ 9% בהשוואה לשנה הקודמת). למסמך לחץ כאן

תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019:

משרד החקלאות פירסם נוהל תמיכה מנהלי למתקני קדם טיפול בשפכי רפתות חלב לשנת 2019.
נוהל זה הוא המשך הנוהל שיצא בשנת 2018 ללא שינויים מהותיים .
תאריך מעודכן אחרון להגשת בקשות 14.11.19 או סיום התקציב המוקדם מבניהם. למסמך לחץ כאן

כנס מדעי הבקר 2019 – כנס מדעי הבקר יתקיים בבנייני האומה בין התאריכים 2-4 לדצמבר 2019. נא שריינו ימים אלה ביומנים.

קורס יסודות צאן: הקורס יתקיים במחוז העמקים בין התאריכים 18.2.2019 עד 29.4.2019. להזמנה לחץ כאן

יום המשפחה: לקראת יום המשפחה שחל היום, אנו שמחים להציע לכם ארוחה משפחתית כמו בסרטים . לפעילות לחץ כאן