חדשות מועצת החלב

  

18.2.2019

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר, עדכון: 

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות שמספרו 1-2019.

העברת המכסה תתבצע במחיר של 2.3 ₪ לליטר, לאור העובדה שהביקוש לקבלת מכסה עולה על סך ההיצע.

הודעות באשר למועד העברת התשלום והיקף המכסה המועברת, ישלחו באופן אישי לכל יצרן שהשתתף בהליך זה.

ברוצלה:

א.  בעקבות התפרצות מחודשת של מחלת הברוצלה בשני משקים קיבוציים בדרום אנו מבקשים לחזור ולהדגיש את החשיבות העליונה ביישום בטיחות ביולוגית במשק החי.

אנא הדפיסו את הנכתב וראו איך ניתן ליישם את ההמלצות כדי למזער את האפשרות לחדירת מחלה לעדר והחשוב ביותר לשמור על בריאותכם ובריאות ציבור צרכני החלב בארץ.

לקריאה לחץ כאן

ב.  נוהל דיגום בקר לחלב לגורמי הפלה – השו"ט הוציאו נוהל מחייב לגבי אופן הטיפול והבקרה למניעת התפרצות מחלת הברוצלה. אנו מזכירים את החשיבות לעבוד לפי נוהל זה.

לקריאת הנוהל לחץ כאן.

קבלת חלב:

קצב קבלת החלב מתחילת השנה מתבצע לפי התוכניות. יש ירידה לעומת שנה שעברה וזה חלק מהתכנון. בשנת 2018 סיימנו עם קבלת חלב סך 1.548 מיליארד ליטר.

השנה אנו מצפים לקבל חלב בהיקף של 1.5 עד 1.51 מילארד ליטר.