חדשות מועצת החלב

  

7.9.15


פגישת הלובי החקלאי
ביום רביעי שעבר התכנס הלובי החקלאי לדיון בכנסת סביב מצב החקלאות וחוק ההסדרים.
בפגישה השתתפו ראשי תנועות ההתיישבות, מועצות הייצור וארגוני החקלאים. השתתפו בדיון חברי כנסת רבים מהקואליציה והאופוזיציה, אשר באו לשמוע ולהשמיע את עמדתם בדבר הצורך בחיזוק וביסוס החקלאות בישראל. הפגישה התקיימה על רקע סיכום בין ראשי התאחדות חקלאי ישראל עם שר האוצר ושר החקלאות על חתירה להסכם ארוך טווח לחקלאות הישראלית. מנכ"לית מועצת החלב ציינה בדבריה בפני המשתתפים את הצורך באיחוד כל הכוחות וליכוד השורות כדי שההתיישבות לא תדבר בשני קולות.

התכנון בענפי הצאן – בהמשך לסיכום בין שר האוצר לבין יו"ר הכנסת הוצאה הצעת החוק לביטול התכנון בענפי הצאן מחוק ההסדרים. ההצעה עברה להליך חקיקה רגיל. להלן הקטע הרלוונטי שפורסם לאחר הדיון בועדת הכנסת אשר עסקה בנושא:
חוק התוכנית הכלכלית – פרק החקלאות: הרפורמה בענף הצאן פוצלה מחוק ההסדרים פיצול מהותי (כלומר הסעיף יוצא מחוק ההסדרים וידון בחקיקה רגילה) והועבר לוועדת הכלכלה. (מתוך הודעת דובר הכנסת)

מפגש בקיבוץ הדתי – השבוע התקיים מפגש של מזכירי יישובים ומרכזי משק של הקיבוץ הדתי במשואות יצחק. מנכ"לית וצוות המועצה הוזמנו לדיון על משק החלב. בפני הפורום הוצג משק החלב היום והתקיים דיון על המגמות, מדיניות השקעות ומשק החלב בעתיד. המפגש היה פורה ומעניין. תודה לנחמיה רפל מזכ"ל הקיבוץ הדתי ולשרגא וילק על ההזמנה.