חדשות מועצת החלב

  

 7.3.17

 

 

דיון בועדת הכלכלה 

 

היום (7.3.17) התקיים דיון בועדת הכלכלה שבכנסת בנושא חלוקת תוספת מכסות חלב לשנת 2017. במהלך הדיון הביעו החקלאים עמדה לפיה יש לדבוק בשיטת החלוקה בחלב בקר שנקבעה אשתקד. קרי 70 אחוז מתוספת המכסה תחולק ליצרנים קטנים (עד 700 אלף ליטר) ו-30 אחוז מתוספת המכסה תחולק ליצרנים גדולים (מעל 700 אלף ליטר). יו״ר הועדה חה״כ איתן כבל הציע הצעת פשרה. נציג משרד החקלאות ד״ר אסף לוי דחה את הצעת הפשרה והודיע כי עמדת המשרד היא שהחלוקה שנקבעה בתקנות, לפיה החלוקה תהא 85 אחוז ליצרנים קטנים ו-15 אחוז ליצרנים גדולים, הינה כבר הצעת פשרה וכי המשרד מתנגד לכל הצעה אחרת. משכך ומבלי שהתקבלה החלטה, הודיע יו״ר הועדה חה״כ איתן כבל על נעילת הישיבה.

לאור זאת, בשבוע הבא תתקיים ישיבה של ועדת תכנון על מנת להחליט האם יש צורך בשינוי הרצועות, בשל המצב הנוכחי בו לא ניתן להקצות תוספת מכסות ליצרנים הקיימים.