חדשות מועצת החלב

  

7.3.16


יום עיון בנושא שפכי רפתות – במסגרת ההסכם על הגדלת חשיפת ענף החלב ליבוא גבינות הוקצו לענף תקציב מענקים בסך 65 מיליון ש"ח.
20 מיליון מהסכום מיועד להשקעות במתקנים לטיפול בשפכי הרפת כך שיתאימו לתקנות החדשות של רשות המים שנכנסות לתוקף השנה.
2 מיליון מתוך סכום זה, הוקצו להשקעות במתקני חלוץ (פיילוטים) וזאת כדי שהשקעות היצרנים יהיו במתקנים שנוסו ונבדקו. לועדת מתקני החלוץ הוגשו כ-20 הצעות מהן נבחרו 8.
ב-6 למרץ התקיים במשרד החקלאות יום עיון בו הוצגו המתקנים שנבחרו. הלל מלכה מהמחלקה לבקר בשה"מ ארגן מקצועית והנחה את יום העיון.
ד"ר הראל גל מרשות המים הציג את התקנות החדשות וד"ר אפרת הדס ממנהלת ההשקעות במשרד החקלאות הציגה את כללי המנהלת בהקצאת המענקים.
ביום העיון לקחו חלק למעלה מ-400 משתתפים ובהם יצרני חלב רבים. מצגות יום העיון יעלו בקרוב באתר האינטרנט של שה"מ, אנו נפרסם קישור למצגות כשאלו יעלו.
יום העיון כולו אורגן ע"י האגפים לבעלי חיים ולאגרו-אקולוגייה בשה"מ בניצוחה של מיכל אברהם. מועצת החלב תמכה במימון יום עיון חשוב זה. תודה למארגנים, למרצים ולמשתתפים.

הקצאת מכסות חלב חדשות לשנת 2016 – כפי שפירסמנו בשבוע שעבר לגבי הקצאת המכסות החדשות הנושא נמצא עדין בתהליך. ממשרד החקלאות נמסר כי השר מקבל את המלצת מועצת החלב על הגדלת תוספת המכסה לשנת 2016 ל-60 מיליון ליטר.
החלוקה תהייה 36 מיליון ליטר ליצרנים קיימים ו-24 מיליון ליטר ליצרנים חדשים. החלוקה בין המגזרים תהיה לפי האחוזים בין המגזרים – לסקטור המשפחתי 42% ולסקטור השיתופי 58%. החלוקה הזאת הינה על כל תוספת המכסה של 60 מיליון ליטר.
בימים הקרובים יפורסם הצו על תוספת המכסה בסך 60 מיליון ליטר ברשומות, ולאחר מכן תפורסמנה תקנות חלוקת המכסות ליצרנים אשר יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת. בתום התהליך נודיע לכל יצרן בנפרד מהו היקף מכסתו לשנת 2016.

מפגש הכנה לקראת יום החשיבה המשותפת אשר יתקיים ב-4.4.16 – השבוע התקיים מפגש הכנה לקראת המפגש הגדול שיעסוק בגיבוש אסטרטגיה לענף החלב. יום החשיבה המשותפת יתקיים ב-4.4.16 בכפר המכביה. את המפגש ינחו מנחים מיקצועיים ממכללת גישות ונקיים דיונים במתכונת של "שולחנות עגולים" לחשיבה המשותפת. בהמשך, כהכנה למפגש ישלחו הזמנות אישיות וכן ישלח סקר מגמות עתידיות למוזמנים. אנו צופים השתתפות של כ-200 יצרנים, חוקרים ושותפים לענף במפגש. 

סיור ביישובי עמק חפר ומפגש יצרנים במושב אמץ – השבוע התארחה הנהלת המועצה וצוות השדה בעמק חפר. ביקרנו ברפת עין החורש, ברפת המעפיל וברפת סהר במושב אמץ. שמאי מדיני מרכז האזור ליווה אותנו בסיור. בהמשך התקיים כנס רפתנים במושב אמץ שעסק בנושאים שעומדים על סדר היום של הענף, חלוקת המכסות והידיעות בתקשורת על עתיד הענף. תודה ליורם סהר ולשמאי על העזרה בארגון הביקורים והכנס.

סיכום שנתי לפעילות המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב – השבוע הציג ד"ר שמוליק פרידמן מנהל תחום וטרינריה ואיכות החלב את הסיכום השנתי של פעילות המעבדה ופעילות מדריכי ממשק החליבה של המועצה. הייתה עמידה ביעדים וניכר שיפור בכל המדדים שהוגדרו.
המדריכים ביקרו ונתנו שירות לכ-98% מהמשקים בבקר ובצאן מספר הבדיקות במעבדה עלה, ניכר שיפור גם בתחום זה. אנו מודים לשמוליק, לצוות המעבדה והמדריכים. הסיכום יוצג בישיבת הדירקטוריון של מועצת החלב. מודים לכל הרפתנים על שיתוף הפעולה. לקריאת הסיכום כפי שפורסם באתר יצרני החלב לחץ כאן