חדשות מועצת החלב

  

11.7.2018

הערכות לשעת חרום – רעידות אדמה – לאחר מספר רעידות אדמה חלשות שאירעו בימים האחרונים בצפון הארץ, אנו מזכירים כי ישנן הכנות שניתן לעשותן כעת, אשר יפחיתו במידה רבה את הנזקים אם אמנם תתחולל רעידת אדמה חזקה.

לריכוז היערכות רפתות ודירים למצב של רעידת אדמה – לחץ כאן

לחוברת מועצת החלב – תיק חירום לרפת ולדיר – לחץ כאן

תקנות הפיתוח – הקצאת מכסות חלב לשנת 2018 – תזכורת – מחכים לאישור סופי  ממחלקת נוסח במשרד המשפטים על מנת שניתן יהיה להעביר את התקנות לועדת הכלכלה.

מחיר מטרה לרבעון שלישי – וועדת היישום קבעה כי מחיר המטרה לרבעון שלישי יעמוד על  2.0747 ש"ח לליטר (כולל היטל המועצה), עליה של 8.23 אג' לליטר ביחס לרבעון הקודם. בתגובת מועצת החלב לבג"צ טרה נמסר כי קביעת המחיר ע"י ועדת היישום הינה בתוקף החל מ-1.7.

מחירי המוצרים המפוקחים – הוגש בג"צ על ידי תנובה לגבי אי העלאת המחירים המפוקחים. עמדת מועצת החלב נאמרה בועדת הכספים לפני 3 שבועות ואנו מקווים כי שר האוצר יחתום על צו העלאת המחירים המפוקחים, ובכך ישמר האיזון בענף שלנו.

מתן חיסונים כחלק מהרפואה המונעת כנגד דלקות עטין חיסונים כנגד דלקות עטין כחלק מהרפואה המונעתחיסון יעיל הינו עוד כלי עבודה בתוך "ארגז הכלים" של הרפואה המונעת. חישוב נכון של עלות/תועלת יביא אותנו לקבלת החלטה מקצועית להיעזרות או וויתור על כלי זה  לקריאה לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב בקר – ועדת המכסות פרסמה הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי. המועד האחרון להגשת בקשה בכל אחד מההליכים הינו 5.8.2018.

ההליכים מתקיימים בהתאם לפרק ה' 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע"ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד.

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא"ל ופקס.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לפרטים נוספים ולטפסים לחץ כאן