חדשות מועצת החלב

  

5.9.16תרגיל אספקת מים בשעת חירום – ביום רביעי שעבר קיימנו תרגיל לאספקת מים בשעת חירום עם חברת פרידנזון, שנבחרה לעבודה עם המועצה כספקית מים לרפתות בשעת חירום. מטרת התרגיל הייתה לבחון את הפיתרון של אספקת מים במיכלים בתוך מכולות וכן לבחון את היכולת של החברה להיענות לקריאה בזמן נתון, להתחבר למערכת המים ברפת ולספק מים בכמות ובלחץ הנדרש להפעלה תקינה של מכון החליבה, מערכות השטיפה ואספקת מים סדירה לשקתות.
התרגיל התקיים בשלוש רפתות, שתיים במושב פטיש ואחת במושב גילת. החברה הוזנקה בשעה 04:00 לפנות בוקר, עד השעה 9:30 הרפתות קיבלו והוזנו במים, כל המערכות עבדו.
בתרגיל השתתפו נציגי מועצת החלב, נציגי האגף לשעת חרום של משרד החקלאות, נציג שה"מ ונציג רשות המים. ברצוננו לחזור ולהדגיש כי האחריות לדאוג לכמות מים מספקת לשעת חרום הינה על המשקים ולא על אף גורם חיצוני. בכל תרחישי הייחוס לשעת חרום עולה כי המחסור במים יהיה הנושא הבעייתי המרכזי ועל כן יש להיערך לכך מבעוד מועד.

סיור קצבים ברמת הגולן – אתמול (יום א) התקיים סיור קצבים מובילים ברמת הגולן. הסיור התקיים כחלק מחידוש הפעילות של מועדון הקצבים של שולחן הבשר במועצה בהשתתפותם של כ-30 קצבים מובילים ממרכז הארץ. במסגרת הסיור ביקרו הקצבים בעדר בקר במרעה ובמפטמה. לאחר ארוחת צהרים במסעדת הבוקרים, שמעו הקצבים סקירה על ענף הבשר בישראל והתקיים דיון על ענף הבקר בישראל בהנחיית עמרי שרון מאמב"ל. הסיור היה מוצלח, העידה על כך ההשתתפות הערה בדיון והנכונות של הקצבים להמשיך ולפעול במסגרת המועדון, לקבל חומרים ולהפיץ ללקוחות.

תכנון 2017 – אנו נמצאים בסידרה של דיונים עם המחלבות והמגדלים לקראת הצגת המלצות לשר החקלאות על היקף המכסה ומדיניות התשלום לשנת 2017. השבוע קיימנו פגישות וקיבלנו המלצות מהמחלבות, התקיימו שיחות עם ארגוני המגדלים בבקר ובענפי הצאן ומחר תתכנס ועדת תכנון. הכוונה היא שעד לאחר החגים תסתיים ההתייעצות ותגובש המלצה לשר החקלאות כדי שתתאפשר הקצאת מכסות לפני תחילת השנה. כפי שכבר נאמר אנו צופים הגדלה של מכסות החלב בענפי הבקר, הכבשים והעיזים.