חדשות מועצת החלב

  

5.5.15פרסומים בעיתונות אודות הסכמים קואליציוניים בימים האחרונים אנו עדים לפרסומים והדלפות שונות סביב ההסכמים הקואליציוניים ובכללם גם פרסומים הנוגעים למשק החלב, היבוא והתכנון. מועצת החלב עוקבת אחר אותם פרסומים ונמצאת בקשר שוטף עם הגורמים השונים ובכללם משרד החקלאות ומשרד האוצר. בהסכמים הקואליציוניים אשר נחתמו כבר אין אזכור הנוגע למשק החלב. 
משק החלב מתנהל בהתאם לחוק שמהווה עוגן מרכזי בתכנון וניהול הענף ועליו נוסף הסכם לוקר אשר מחייב את הצדדים החתומים עליו לשנים הקרובות. יחד עם זאת מועצת החלב בשיתוף הגופים הפועלים בענף החלב החליטה על הקמת וועדה לבחינת הענף (ועדת קראוס)' אשר תקיים דיון ציבורי רחב על בסיס תשתית מקצועית ותגיש המלצות לענף החלב 2025 אשר יהווה נייר מדיניות שיוצג בפני מקבלי ההחלטות.

תערוכת אגריטך 2015 השבוע התקיימה תערוכת אגריטך 2015. מועצת החלב תרמה את חלקה להצלחת האירוע הגדול שהגיעו אליו אלפי משתתפים מכל העולם בראשות  שרי חקלאות של אותם מדינות. מנכ"לית המועצה מיכל קראוס הציגה את הענף לנציגי הבנק העולמי, למשלחת מהודו וניהלה מושב בכנס עצמו שעסק בבטיחות החלב.
כמו כן התקיים ביקור משלחת מסין בחסות מכון היצוא, ברפת גבעת חיים מאוחד וסיור נוסף למשתתפים מחו"ל: בשיאון, מרכז מזון באר טוביה, רפת משפחתית של שלושה רפתנים בבאר טוביה וביקור ברפת שדמה בדורות.

מידע מקצועי – אנו מוצאים לנכון לרענן את זיכרונכם בכל הקשור לדרכים להגברת הבטיחות הביולוגית במשקי החלב. יש חשיבות רבה לנהוג בהתאם לאמור לקריאה לחץ כאן
כמו כן,  בקישור זה המופיע באתר יצרני החלב מתעדכנים מעת לעת דפי מידע חיוניים למגדל, מומלץ להתעדכן ולהשתמש בהתאם לצורך.

כנס מדעי הבקר – קול קוראלקראת כנס מדעי הבקר ה-27 שיתקיים בין התאריכים 24-26 בנובמבר 2015 במלון "רמדה" ירושלים אנו מזמינים אתכם לעיין בקול קורא להגשת עבודות לקריאה לחץ כאן