חדשות מועצת החלב

  

01.05.2020

 

הקצאת מכסות לשנת 2020: בישיבת ועדת המכסות שהתקיימה ב- 1.1.2020, החליטה הועדה להקצות לכל יצרני חלב בקר מכסת חלב לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב עזים / כבשים 1-2019: לקריאה לחץ כאן

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2020: לקריאה לחץ כאן

תשלום עבור פינויי פגרים לשנת 2020 : לקריאה לחץ כאן

כנס מדעי הבקר והצאן: לשימושכם העלנו לאתר מועצת החלב את תוצאות המחקרים שבוצעו בשנה האחרונה כמו גם סקירות ענפיות מכנס מדעי הבקר והצאן לקריאה לחץ כאן