חדשות מועצת החלב

  

4.8.15תקציב המדינה וחוק ההסדרים – נכון לכתיבת ידיעה זו, ביטול התכנון בענפי הצאן עדין נמצא בתוך חוק ההסדרים.
המגדלים, ביחד עם התאחדות חקלאי ישראל, עושים מאמצים רבים מול האוצר ומול כל השרים בכדי להוריד סעיף זה מחוק ההסדרים.

ועדת מעקב לבחינת הסכם לוקר – ועדת המעקב היתה אמורה להתכנס השבוע ביום ראשון 2.8 במשרד החקלאות אולם עקב הדיונים בנושאי התקציב וחוק ההסדרים הישיבה נדחתה. עדין לא נקבע מועד חדש על ידי משרד החקלאות.

ייצור חלב – אנחנו נמצאים בשיא עומס החום. נרשמת ירידה משמעותית בכמויות החלב המיוצרות של עד 1.5 ק"ג לנחלבת ליום.
המחלבות משחזרות במלוא היכולת חלב מאבקת חלב במוצרים בהם ניתן לעשות זאת, ומלאי אבקות החלב צפוי לרדת במהלך הקיץ.
נכון לעכשיו אנו לא צופים מחסור במוצרי חלב בשוק. מועצת החלב מטפלת במצבים של מחסור נקודתי בחלב גלמי למחלבות ע"י הוראה להעברת חלב גלמי בין מחלבות. 
אנו מבקשים להביא לידיעתכם פעם נוספת את ההמלצות להתנהלות הרפת בקיץ לקריאה לחץ כאן

הערכות לחגי תשרי תשע"ו – לקראת חגי תשרי אנו מבקשים להזכירכם את החשיבות שיש להערכות ולשיתוף הפעולה בין הגורמים בענף, לקריאת ההנחיות לחץ כאן