חדשות מועצת החלב

  

31.3.15


מחירי רבעון אפריל-יוני מחיר המטרה לרבעון 2  2015 יורד ב-7.56 אג' לליטר שהם 3.5 אחוזים.
ירידה זו מגלמת ניכוי פריון רבעוני וצפי להוזלה במזונות האביב, כל זאת התאם לאמור בתקנות לעדכון מחיר המטרה.
המחירים הנגזרים ממחיר המטרה (אבקת חלב כחוש וחמאה תעשייתית) עודכנו בהתאם. לכל העדכונים לחץ כאן

פרוייקט ליווי רפתות בערבה – צוות ההיגוי שכולל נציגים משה"ם, התאחדות מגדלי בקר, רפתני הערבה, התאחדות חקלאי ישראל ומועצת החלב בחר את אמנון מליחי וחברת פרוג'קט בר להיות המרכזים של הפרויקט. כעשרה מועמדים הגישו את מועמדותם, התקיים הליך בחירה בצוות מצומצם ובוועדת ההיגוי הרחבה. אנו מודים לכל המועמדים המצוינים שהתמודדו על התפקיד ומאחלים הצלחה רבה לאמנון ולחברת פרוג'קט בר. הפרויקט ייצא לדרך מיד לאחר חג הפסח אז נקיים מפגש בערבה עם כל היצרנים באזור.

סיור ברפתות הגליל המערבי – בשבוע שחלף התקיים סיור ברפתות הגליל המערבי. ביקרנו ברפת אילון וברפת ראש הנקרה. בתום הביקור ברפתות התקיימה פגישה עם רפתני האזור בנושאים שעל סדר היום של הענף: כילוי/סימון פגרים, הערכות לשעת חרום כולל פתרון למים, בדיקות חדשות שמבוצעות במעבדה וגמר חשבון חלב עודף 2014. ממועצת החלב השתתפו: מנכ"לית המועצה – מיכל קראוס, מנהלת מחלקת התכנון – דורית אשכנזי, רחל דיין ממאל"ה וד"ר מור פריד מנהלת המעבדה של מאל"ה, אשר הרחיבה וסיפרה על פעילות המעבדה והבדיקות החדשות. במפגש השתתפו כ-20 רפתנים.  תודה גדולה ליואב ברנע רכז ההתארגנות על הארגון והאירוח.

שולחנות מגדלי עיזים וכבשים – לאור הירידה בביקושים וצבירת מלאים גדולים בשני הענפים התקיימו השבוע שולחנות מגדלי כבשים ועיזים. התקבלו החלטות למדיניות מחמירה ביותר על חלב עודף וסוכמו העקרונות הכלליים לחיוב עבור גמר חשבון חלב עודף בשני הענפים לשנת 2014. החלטות השולחנות יבוצעו לאחר אישור מועצת המנהלים ויפורסמו בהמשך.   

פעילות מועצת החלב בחג הפסח – לרגל החג משרדי מועצת החלב ביהוד ובקיסריה יהיו סגורים במהלך חוה"מ בין התאריכים 5-10 באפריל, לפרטים נוספים לחץ כאן.