חדשות מועצת החלב

  

 30.1.17

תדמית הרפתן והרפת הישראלית – בהמשך למהלך הסברה של מועצת החלב וה.מ.ב לחיזוק תדמית הרפתן והרפת הישראלית, אנו שמחים להפנותכם לכתבות נוספות בהשתתפות רפתנים בדגש על דור המשך ופריפריה. לצפיה בפרסומים השונים לחץ כאן

חוברת עזר לרופא הקליני – בימים אלה התפרסמה מהדורה חדשה של חוברת העזר לרופא הקליני אשר נועדה לספק מידע בסיסי ראשוני בתנאי שדה בנושאים הקשורים לבריאות העטין ואיכות החלב ברפתות ובדירי חלב. לעיון בחוברת לחץ כאן

עדכון כתובת דואר אלקטרוני – מגדלים שכתובת הדואר האלקטרוני שלהם היתה תחת שרת התאחדות מגדלי בקר מתבקשים לעדכן אותנו בכתובת המייל החדשה. ניתן לפנות לדפנה dafi@milk.org.il או לרחל rachel@milk.org.il.