חדשות מועצת החלב

  

28.7.15עדכון תקנות תכנון משק החלב – ועדת הכלכלה של הכנסת בישיבתה מה-21.7.15, בראשות ח"כ איתן כבל, אישרה את בקשת משרד החקלאות לתקן את תקנות תכנון משק החלב, העוסקות בהעברת מכסות חלב בשנים 2014-2016 כחלק ממתווה לוקר. התקנות שאושרו נועדו לאפשר ליצרנים קטנים לפרוש גם לאחר שהתקציב למענקי פרישה במסגרת "מתווה לוקר" הסתיים. תיקון התקנה מאפשר ליצרנים שירצו לפרוש לבצע זאת במסלול ב'. התקנות טרם פורסמו ברשומות.

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום – בשם ועדת המכסות ובהתאם לתקנה 18 לתקנות משק החלב (העברת מכסה בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר) (הוראת שעה) התשע"ד-2014 (להלן-התקנות), אנו מודיעים כי הליך ניוד רבעוני מספר 5 הסתיים, והמכסה המועברת בהיקף של 1,365,999 ליטר תועבר במלואה בתמורה של 2.3 ש"ח לליטר.
היות וכמות המכסה במאגר נמוכה מהביקוש לקבלת המכסה במחיר שנקבע, ובהתאם לתקנה 17(4) לתקנות, המכסה המועברת תחולק באופן יחסי בין היצרנים המקבלים.
גובה הזכאות לקבלת מכסה הינה בהיקף של כ-9.5% מהכמות המבוקשת בפועל.