חדשות מועצת החלב

  

 27.6.17

 

"חום יולי-אוגוסט" – הקיץ כבר כאן ועומס החום הכבד משפיע על תנובת החלב של הפרות.

אנו נמשיך לעקוב ולעדכן לגבי קבלת החלב במהלך חודשי הקיץ.  הערכתנו כי לא יהיה מחסור בחלב בתקופה הקרובה ולכן, בשלב זה אין שינוי במדיניות התשלום.

להזכירכם, הקפדה על שיגרת הצינון תורמת לשמירה והעלאת תנובת החלב. עדיין צפויים לנו שבועות של עומסי חום ולכן אנו חוז רים ומבקשים להמשיך בשגרת הצינון ולהקפיד על המלצותינו המקצועיות בדבר שיגרת  עבודה בקיץ במשק. לקריאה לחץ כאן 

 

הקצאת מכסה מיוחדת ליצרנים מושביים קיימים, עדכון – במסגרת תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן)(הוראת שעה), התשע"ז-2017 הוקצו מליון ליטר ליצרנים מושביים אשר מעסיקים ברפת את ילדיהם או את בני הזוג של ילדיהם, בשנה האחרונה.

תוספת המכסה חולקה ל-173 יצרנים אשר הציגו עמידה בתנאים הנדרשים וקיבלו תוספת של 5,780 ליטר כל אחד. 

 

"קול קורא" ליצרנים חדשים – בהמשך לתקנות מדיניות הפיתוח ולקול הקורא שפורסם התקבלו בועדת המכסות בקשות להכיר ביצרני חלב חדשים (בקר, עיזים וכבשים). הבקשות שהתקבלו עד למועד שנקבע לכך, (11.6.17), נבחנות על ידנו בימים אלו ובין המבקשים שיעמדו בתנאי הסף תיערך הגרלה, בשים לב להעדפות שניתנו בכל אחד מענפי החלב למבקשים מקרב האוכלוסייה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית, למבקשים מיישובים חדשים ולמבקשים מישובים סמוכי גבול.
כבר בשלב זה ניתן לומר כי הביקוש לקבלת מכסות חלב היה גדול ואנו רואים בכך הבעת אמון בענף שלנו, שגם השנה יגדיל את מספר העוסקים בו בדגש על חקלאים חדשים באזורי עדיפות לאומית ובפריפריה.

 

תזכורת לכנס מדעי הבקר והצאן – אנו מבקשים להזכירכם לסמן ביומן את מועד הכנס השנתי ה-29 למדעי הבקר והצאן שיתקיים במלון רמדה בירושלים ב-21-23 בנובמבר 2017.

 

תקנון איכות חלב צאןאנו מצרפים לעיונכם את המהדורה המעודכנת של תקנון איכות חלב צאן. לקריאה לחץ כאן