חדשות מועצת החלב

  

 27.3.17

 

תקנות המכסות – ביום רביעי 22.3.17 התקיימה ישיבת ועדת הכלכלה בה אושרו תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2017 בענף הבקר ובענפי הצאן) (הוראת שעה), התשע"ז – 2017.

תקנות אלו מתייחסות לחלוקת תוספת המכסה לשנת 2017 בענפי הבקר, עיזים וכבשים.

הודעות מפורטות לכל יצרן יועברו רק לאחר פרסום התקנות ברשומות. הליך זה יכול להימשך מספר שבועות.

הקצאת המכסות מתייחסת לכל שנת 2017 כך שאנו מבקשים מיצרן שלא יודע מה תהיה תוספת המכסה לפנות למחלקת תכנון במועצה לקבלת פרטים מדויקים.

 

שינויים בצוות מאל"ה – דנה מיניס מדריכת ממשק חליבה סיימה את עבודתה במועצת החלב לאחר 10 שנים! כל הרפתות והדירים חולקו מחדש בין המדריכים האחרים, ד"ר עדין שווימר חוזר לניהול צוות השדה.

אנו מאחלים לדנה הצלחה בתפקידה החדש כמרכזת רפת בקיבוץ נצר סירני ולכל צוות השדה בהתארגנות החדשה.

 

הערכות לפסח – בשל תפוקת החלב הגבוהה באביב ובשל מופעי החג וסופי שבוע אנו צופים קשיים בקליטת כל החלב המיוצר בתקופת החג.

הענף כולו יירתם למשימה כדי שלא יישפך חלב, וזאת מבלי לפגוע באיכות ובטיחות החלב וכשרותו. למכתבו של סמנכ"ל המועצה בעניין זה לחץ כאן.

 

כנס יצרני שטראוס – ביום רביעי 22.3.17 התקיים כנס יצרני מחלבת שטראוס. בכנס הוענקו מטעם מחלבת שטראוס פרסים לרפתות מצטיינות וליצרנים ותיקים שפרשו מהענף.

ד"ר שמוליק פרידמן המנהל המקצועי של מועצת החלב הרצה על שימוש באוטם פי הפטמה בעת ייבוש פרות (ההרצאה התבססה על מחקר שמומן ע"י הקרן המדעית של מועצת החלב). שולה נווה ולירון תמיר העניקו לישראל בליט מנהל תחום החלב בשטראוס מגן הוקרה על תרומתו רבת השנים לענף החלב