חדשות מועצת החלב

  

26.1.2020

 

הליך העברת מכסות חלב בקר: אנו מבקשים להזכירכם כי המועד האחרון להגשת בקשות הינו 28.1.20. לפרטים נוספים לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 : לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 : לקריאה לחץ כאן

מדיניות תשלום לחלב בקר מתוכנן ועודף בשנת 2020:  המדיניות אושרה במועצת המנהלים מתאריך 22.1.2020. לקריאה  לחץ כאן

מדיניות התשלום לחלב עזים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020:  המדיניות אושרה במועצת המנהלים מתאריך 22.1.2020  לקריאה לחץ כאן

מדיניות התשלום לחלב כבשים המיוצר מעבר למכסה בשנת 2020:  המדיניות אושרה במועצת המנהלים מתאריך 22.1.2020 לקריאה לחץ כאן

תקנון איכות חלב מהדורה 2020: 
לתקנון בדבר איכות חלב בקר וקבלתו במחלבה , לחץ כאן
לתקנון בדבר איכות חלב צאן וקבלתו במחלבה לחץ כאן