חדשות מועצת החלב

  

13.2.2020

הליך העברת מכסות חלב בקר: אנו מבקשים להזכירכם כי המועד האחרון להגשת בקשות הינו 23.2.20. לפרטים נוספים לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב עזים 1-2019: לקריאה לחץ כאן

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019: לקריאה לחץ כאן

פניה להצגת מועמדות למשרת מנכ"ל מועצת החלב ויו"ר ועדת מכסות: יש להגיש את טופס השאלון בצירוף כל המסמכים הנלווים – בחמישה עותקים (מקור + 4 העתקים) במעטפה סגורה

עליה יירשם "הליך לאיתור מנכ"ל למועצת החלב", לתיבה המצויה במשרדי מועצת החלב, דרך החורש 4 יהוד מונוסון, קומה 3. בימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 15:00 ,

וזאת עד ליום 1 במרץ  2020 בשעה 15:00.
• מועמד שיגיש מועמדות לאחר מועד זה, מועמדותו לא תישקל.
• בכל מקרה של ספק או שאלה בקשר למילוי השאלון ניתן לפנות, במייל בלבד אל אביבה אמסילי, במייל aviva@milk.org.il

לפרטים לחץ כאן