חדשות מועצת החלב

  

 

10.4.2019

תקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב) (תיקון) – עדכון

תיקון התקנות שבנדון שעניינו, בין היתר, לתת מענה למשקים הנגועים במחלת הברוצלה ואשר הוטל עליהם הסגר, הועבר לדיון בכנסת אך טרם ניתן האישור הנדרש של וועדת ההסכמות בכנסת על מנת שיתקיים דיון בתקופת בחירות.

אנו פועלים בניסיון לקדם הדיון בתקנות על מנת שנוכל ליישמן עוד בשנת 2019 אך ככל שחולף הזמן קיים ספק לגבי האפשרות שלנו ליישם התיקון עוד השנה.

נעדכן בכל התקדמות שתהיה.

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון –  בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.3 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע"מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא"ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 29.4.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

ביקור משלחת מהאיחוד האירופי – בחודש ספטמבר הקרוב אמורה להגיע לארץ משלחת מטעם האיחוד האירופי שמטרתה לבצע ביקורת לענף החלב בארץ.

נציגי השירותים הוטרינרים (משרד החקלאות) ילוו את חברי ועדת הביקורת אשר יבקרו באקראי במשקי החלב ובמחלבות במשך שבוע ימים.

הועדה האירופית תבצע ביקורת בעיקר לנושא שאריות אסורות בחלב, ברמת יצור החלב במחלבות ובמשקים.

אחד הנושאים החשובים ברמת המשקים הוא בקרה על רישום תרופות, איחסון, ובקרה על תוצאות הטיפול.

אנא הכינו עצמכם. היעזרו ברופא המטפל במשק, רופאי הלשכה הוטרינרית ורופאי מאל"ה .

לנוהל תיעוד וטיפול רפואי במשקים לחץ כאן.

בהצלחה !!

 פעילות מאל"ה – לחוברת לחץ כאן