חדשות מועצת החלב

  

 

25.2.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.7 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל meital@milk.org.il ובפקס 03-9564766 עד ליום 13.3.19.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב – מועצת החלב ביטחה בקרן נזקי טבע את עדר הבקר לחלב כנגד מחלת הבורצלוזיס. לפרטים נוספים לחץ כאן