חדשות מועצת החלב

  

24.8.15


החלטת משרד החקלאות בעניין מתן אישור מכסת חלב בקר, רפת
– כפי שכבר פרסמנו בעבר ניתן להפיק באופן עצמאי אישור על גובה המכסה דרך אתר יצרני החלב של המועצה. לפי בקשתנו האישור מהווה אסמכתא אשר מוכרת על ידי המחוזות והנהלת מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות. השבוע הוציא מנהל מנהלת ההשקעות צביקה כהן הבהרה בנושא למחוזות המשרד. להפקת אישור מכסה ולכניסה למערכת היצרנים לחץ כאן

תכנון 2016 – מועצת החלב החלה בדיונים על מדיניות התכנון לשנת 2016. היעד שהצבנו לנו גם השנה הוא להודיע מוקדם ככל שניתן על המדיניות לשנת 2016 ובכך לאפשר למגדלים ולמחלבות להיערך מבעוד מועד. השבוע תתכנס במועצת החלב ועדת התכנון שחברים בה מועצת החלב, נציגי המגדלים, משרד החקלאות והמחלבות. על סדר היום של הועדה המלצה ראשונית על גובה המכסה המומלצת לשנת 2016 בהתבסס על צפי הצריכה בשוק המקומי ומדיניות התשלום לחלב עודף. המלצת ועדת תכנון תובא בהקדם לאישור הדירקטוריון והחלטות יתפרסמו בהתאם.

מענקים במסגרת הסכם לוקר 2 – הוועדה למעקב אחר הקצאת כספי המענקים מתוקף ההסכם התכנסה השבוע. נראה כי ישנה הענות רבה ועד עתה יצאו כתבי אישור במסגרת מענקי ההשקעות לרפת בהיקף של כ-20 מיליון ₪. אנו צופים כי אם ימשך קצב הבקשות הנוכחי יוקצה כל הסכום בסעיפים אלו עד לסוף החודש הבא.