חדשות מועצת החלב

  

בהזדמנות זו אנו חוזרים וממליצים ליצרנים  להתקין מיכלי מים לשעת חירום שמהווים את גורם הכשל העיקרי בכל אירוע בשעת חירום ובכלל זה מלחמה, רעידת אדמה, פגיעה בתשתיות וכיוצא בזאת. כאמור ניתן לקבל מענקים של עד 80% להשקעה במיכלי מים לשעת חרום במסגרת הסכם חוק המים.