חדשות מועצת החלב

  

23.5.16הודעת מנהלת ההשקעות – לידיעת היצרנים במשק השיתופי, התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים נוצל במלואו, ולכן לא ניתן להקליד יותר בקשות חדשות. יתכן וגם לחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

בשר בקר טרי – אנו מצרפים את הטיוטה לעיון הציבור כפי שפורסמה ע"י רשות ההגבלים העסקיים. הטיוטה עוסקת בייצור ושווק של בשר בקר טרי בטרם יתגבש הדוח הסופי. המעוניינים מוזמנים להעביר הערות ביחס לטיוטה לרשות ההגבלים העסקיים עד לתאריך 1.6.16, להודעה לעתונות לחץ כאן לטיוטה לחץ כאן

תקנות צער בעלי חיים – אנו מצרפים את הטיוטה לעיון הציבור כפי שפורסמה ע"י משרד החקלאות הממונה עפ"י חוק צער בעלי חיים בשירותים הוטרינריים. להודעת משרד החקלאות לחץ כאן לטיוטה לחץ כאן