חדשות מועצת החלב

  

מענקי השקעות ברפת החלב כנגד הפחתת המכסים ביבוא גבינות – השבוע פרסם משרד החקלאות את תוכנית הפיתוח לשנת 2015 לתכנית לחץ כאן (תשומת לבכם מופנית לעמודים 25 עד 33 לנושאים הקשורים להשקעות ברפת החלב).

במסגרת התוכנית פורסמו גם סעיפי ההשקעות המוכרים לרפתות החלב. לרשימת הסעיפים להשקעה יתווספו סעיפים נוספים כגון: מערכות ניטור, בקרת מיכלי חלב ומתקן משקי לאיסוף פגרים.

בשלב ראשון סך המענקים עומד על 30 מליון שקלים כאשר שיעור המענק יעמוד על 25 אחוזים מההשקעה באזורי עדיפות לאומית א' ו-20 אחוזים בשאר אזורי הארץ, ע"פי האמור בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות.
שעור ההשקעה המוכרת לא יעלה על 250 שקלים לכל אלף ליטר מכסה ולא יעלה על מיליון שקלים.

במסגרת ההסכם שוריין סכום נוסף של 20 מליון שקלים להשקעות במתקנים לטיפול בשפכי רפתות. הקצאה זאת תעשה לאחר שיבחנו מספר טכנולוגיות.
קול קורא לבחינת הטכנולוגיות (פיילוטים) יצא בקרוב.

כנדבך נוסף במסגרת ההתמודדות עם הפחתת המכסים והחשיפה ליבוא, מכינה מועצת החלב תוכנית שתוצג בקרוב למיתוג מוצרי חלב ישראליים.

תמיכה בשטחים פתוחים – משרד החקלאות פרסם בימים אלה קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת 2015 לענין תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רווחת בעלי-חיים.
לידיעה כפי שפורסמה באתר משרד החקלאות לחץ כאן