חדשות מועצת החלב

  

22.2.16


פרסומים בתקשורת על ביטול התכנון – אמש נודע לנו דרך התקשורת כי משרד האוצר ומשרד החקלאות גיבשו מסמך עקרונות לרפורמה "חסרת תקדים" בענף החקלאות. בשם המלחמה ביוקר המחיה שוב פוגעים בחוליה החלשה, קרי החקלאים, כאשר ברור לכולנו שמהלכים אלו לא יובילו לתוצאה המיוחלת של הפחתת יוקר המחיה.
עם קבלת המידע, כינסנו את הגורמים הרלוונטיים על מנת לכלכל צעדנו להתמודדות עם המגמה של ביטול התכנון ופגיעה בחקלאים. הסכם לוקר תקף עד לשנת 2019 ולכן אנו רואים בחומרה רבה את הכוונה להפר הסכם זה שעודנו בתוקף.
משרד האוצר מציף את התקשורת בנתונים מהאיחוד האירופי בעוד אנו יודעים כי מצב החקלאים שם הינו בכי רע גם לאחר קבלת תמיכות ישירות. רפתות נסגרות בקצב מואץ והרפתנים קורסים כלכלית. בראי הזמן אנו רואים כי מדובר במודל כושל וסבורים כי לא נכון לאמצו למדינת ישראל. הנתונים האובייקטיבים של מדינת ישראל שונים לחלוטין. להערכתנו צפויה פגיעה קשה במידה ויאומץ המודל.
מועצת החלב תמשיך לשמור על ענף החלב לטובת העוסקים בו ולטובת הציבור במדינת ישראל.

מכסות חלב חדשות לשנת 2016
– בשבוע שעבר התקיימה ישיבה בועדת הכלכלה של הכנסת בנושא חלוקת המכסות.
יו"ר הועדה ח"כ איתן כבל, הנחה את הצדדים להביא מתווה מוסכם, מידתי, וראיה תכנונית לכך שלא יחסר חלב ומוצריו בחגים.
טיוטת התקנות בנושא הקצאת תוספת המכסה לשנת 2016 פורסמה להערות הציבור ותובא להתייעצות בישיבת מועצת מנהלים של מועצת החלב ביום חמישי הקרוב. התייעצות היא בהתאם לסעיף 12 (א) לחוק תכנון משק החלב, בנושא הקצאת תוספת המכסה לשנת 2016, כפי שמוצגת בטיוטת תקנות תכנון משק החלב (מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר) (הוראת שעה), תשע"ו – 2016.
לאחר ההתייעצות עם מועצת החלב התקנות יועברו לדיון בועדת הכלכלה של הכנסת. רק לאחר מכן נוכל להודיע על הסיכום ומה תהיה תוספת המכסה לכל יצרן ויצרן.

מפגש יצרנים במושב בטחה – ביום רביעי האחרון התארחה במושב בטחה הנהלת מועצת החלב, לפגישה הצטרפה רחל ברושק כלכלנית התאחדות חקלאי ישראל. השתתפו כ-40 יצרנים מכל ישובי האזור. הנושא המרכזי שעל הפרק היה עתיד ענף החלב. ברצוננו להודות למארגנים על האירוח והכנסת האורחים.