חדשות מועצת החלב

  

21.3.16

מכסות חלב, עדכון – אתמול חתם שר החקלאות על צו אשר קובע תוספת מכסה של 60 מיליון ליטר חלב למכסה הארצית בשנת 2016.
בימים הקרובים תועבר לועדת הכלכלה של הכנסת טיוטת תקנות מדיניות פיתוח לצורך קביעת אופן חלוקת תוספת המכסה.
הנוסח שיועבר לאישור, משקף את ההסכמות בנוגע לאופן החלוקה ליצרנים קיימים וחדשים.
לאחר אישור התקנות בועדת הכלכלה ופרסומן ברשומות, יחולקו המכסות על ידי ועדת המכסות.

העקרונות בבסיס קביעת מדיניות הפיתוח לשנת 2016 הינם כדלקמן:

1.  58% מתוספת המכסה תוקצה ליצרנים במגזר השיתופי ו – 42% מתוספת המכסה
     תוקצה ליצרנים במגזר המשפחתי.
2.  בכל אחד מהמגזרים, 40% מתוספת המכסה תוקצה ליצרנים חדשים (כ-14 מיליון
     במגזר השיתופי שיוקצו ל-4 יצרנים וכ-10 מיליון ליטרים במגזר המשפחתי שיוקצו ל-20
     יצרנים חדשים).
3.  ליצרנים קיימים במגזר המשפחתי:
     א. יצרנים שמכסתם היא מתחת ל –  700,000 ליטר – 22,100 ליטר.
     ב. יצרנים שמכסתם היא 700,000 ליטר ומעלה -14,500 ליטר.
     ג. אגודות יצרניות – 43,500 ליטר.
4.  ליצרנים קיימים במגזר השיתופי:
     א. ליצרנים באזור עדיפות לאומית  – 94,440 ליטר.
     ב. ליצרנים שאינם באזור עדיפות לאומית – 78,700 ליטר.
     ג. השלמה למכסות יעד של 3.3 מיליון ליטר באזור עדיפות לאומית ו – 3.2 מיליון ליטר
         ליצרנים שאינם באזור עדיפות לאומית, אך לא יותר מ – 360,000 ליטר.
5.  תוספות המכסה ליצרנים קיימים הינם בכפוף לכך שהיצרנים אינם בתת ביצוע.
6.  תוספת המכסה תעשה באופן רטרואקטיבי מתחילת השנה.
7.  בהתאם להחלטת מועצת החלב בקביעת מדיניות התשלום לחלב עודף לשנת 2016,
     לאחר חלוקת תוספת המכסה, הרצועה שנקבעה לחלב עודף א' תהא 4% (במקום 7%).
     תיקון זה ייעשה באופן רטרואקטיבי מתחילת השנה ויבוא לידי ביטוי בחשבונות
     המתקנים.

הערכות לקראת פסח תשע"ו – לקראת חג הפסח הקרב ובא אנו מבקשים להזכירכם את ההערכות המיוחדת ושיתוף הפעולה המתבקש מהגורמים השונים בענף החלב, לקריאת ההנחיות לחץ כאן

הפורום המקצועי ה-24 – ביום רביעי שעבר נפגשו במשרדי המועצה נציגי הפורום המקצועי ה-24 בנושא בריאות העטין ואיכות החלב, והפעם בסימן יציאתו של ד"ר גבי לייטנר – חוקר בכיר מהמכון הווטרינרי – לגמלאות.
הפורום המתכנס אחת ל-4 חודשים, מעלה נושאים וסוגיות הקשורים בחלב. במפגש הפעם הוצגו שני נושאים רלוונטיים:
ד"ר עדין שווימר: האם יש עדיין הצדקה ל"טיפול יובש" גורף באנטיביוטיקה?
חלופות לטיפול אנטיביוטי, לצמצום ומניעת הדבקה ונגיעות חדשה במהלך "תקופת היובש".
ד"ר גבי לייטנר: סת"ס מהמיכל הכללי – משמעות התוצאות, והאם המגבלות לחליבת רבע חריג מיושמות?
יישום מדדים נוספים לאיכות החלב, לשיפור נוסף בתעשיית מוצרי החלב.

לאחר כל הרצאה התקיים דיון פתוח בהשתתפות הנוכחים. למעוניינים בפרטים נוספים, בסוגיות שהועלו בפורום, מוזמנים לפנות לרופאי ומדריכי מאל"ה.
בשם הוועדה המארגנת, אנו מודים לד"ר גבי לייטנר על פועליו בתחום החלב, ומאחלים לו בריאות והמשך עשייה פורייה. להתראות בפורום ה-25.