חדשות מועצת החלב

  

20.7.15

שנתון המועצה לענף החלב לשנת 2014 – אנו שמחים להגיש לכם את שנתון מועצת החלב לשנת 2014 לקריאה לחץ כאן

תזכורת חשובה – מידע מקצועי למגדל – לידיעתכם, בטיפול תוך עטיני חלה חובה להשתמש באלכוהול 70% לקריאה לחץ כאן
כמו כן אנו מפנים אתכם למכתבו של ד"ר נדב גלאון מנהל השירותים הוטרינריים לעניין שמירה על רווחת בעלי-חיים ולמען בעלי-חיים לקריאה לחץ כאן

עדכון – מענקי השקעות לרפתות – במנהלת ההשקעות בחקלאות נמסר כי המערכת פתוחה לקליטת בקשות בתחום הרפת בנושאים הבאים :

1. רפת החלב בהתאם למסמך ההבנות (כנגד הפחתת מכסים, פרק 3.4 בתכנית הפיתוח
    2015).
2. מענקי השקעות לרפתות שהגדילו את מכסתן במסגרת מתווה לוקר.
3. מיגוניות לרפתות.

בקשות בנושאים הללו ייקלטו במחוזות ויאושרו בהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות, לנוהלים לחץ כאן

במסגרת המענקים בגין הגדלת חשיפת ענף החלב ליבוא הוצאו 54 כתבי אישור למענקים בסך 5 מיליון ש״ח. בטיפול המנהלת עוד 90 בקשות עם מענק מבוקש בסך של 12 מיליון ש"ח. שיעור המענק במסגרת זו הוא 25% מההשקעה המאושרת באזור פיתוח א׳ ו-20% בשאר האזורים. ההשקעה המוכרת לא תעלה על 0.25 ש״ח כפול היקף המכסה בליטרים ולא יותר ממיליון ש״ח לרפת. סך התקציב המיועד למענקים במסגרת זו עומד על 30 מיליון ש״ח (מתוך סך תקציב של 65 מיליון ש״ח) והוא יוקצה בין המגזרים באופן יחסי לחלקם במכסה הארצית לפי העקרון ״כל הקודם זוכה״.

חוק הפיקוח על מזון לבעלי-חיים – בחודשים הקרובים יועברו 2 טיוטות של תקנות לחוק זה; הערות לטיוטות ניתן להגיש עד ה-15.8.15 לידיעה המלאה המפורסמת באתר משרד החקלאות לחץ כאן