חדשות מועצת החלב

  

 20.3.17


תכנית פיתוח, מנהלת ההשקעות 2017 אנו מביאים לפניכם את הודעת מנהלת ההשקעות לענין פתיחת המערכת לנושאים שונים מתוך תכנית הפיתוח 2017 ולנהלים שכבר פורסמו, ההודעה בדבר פתיחת מנהלת ההשקעות מתייחסת לשלושה נושאים עיקריים :
התייעלות ברפת החלב (כנגד הפחתת מכסים), נוהל "הצללה" (תמיכה ישירה) לרפתות החלב בערבה, התייעלות בענף הבקר במרעה, בהגדלת הפריון בענף.
להודעה המלאה ולרשימה מעודכנת של סעיפי השקעה מוכרים לתמיכה במסגרת זו לחץ כאן
 
הזמנה לחנוכת רפת עידן, תזכורת – הנכם מוזמנים להשתתף בחנוכת רפת עידן בערבה שתתקיים ביום חמישי 30.3.17, יש להרשם מראש במזכירות מועצת החלב, להזמנה לחץ כאן

חלב ורפואה – אנו שמחים להציג את החוברת הראשונה שמוציאה מועצת החלב בנושא "חלב ורפואה". החוברת, שנערכה על ידי פרופ' יהודה שינפלד, מציגה מספר מאמרים המציגים את פניו השונים של החלב – במדע, במקרא, בטיפול בבעלי חיים ובמעבדה.
אנו מקווים שהקריאה תרחיב את דעתכם ותבסס את ידיעותיכם בתחום המרתק בו אנו עוסקים. החוברת מיועדת לרופאים ולקהל מקצועי והיא מופקת על ידי מחלקת הבריאות של מועצת החלב. לקריאה לחץ כאן