חדשות מועצת החלב

  

2.5.16תקנות תכנון משק החלב
– לידיעתכם תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2016 בענף הבקר פורסמו ברשומות, לתקנות לחץ כאן. הודעות אישיות על תוספות המכסה תשלחנה באמצעות הדואר בימים הקרובים.

קול קורא לקראת כנס מדעי הבקר – אנו מצרפים קול קורא להגשת עבודות לקראת הכנס השנתי למדעי הבקר שיתקיים בנובמבר. שימו לב להנחיות ולמועדים, לקריאה לחץ כאן