חדשות מועצת החלב

  

ייצור חלב בקר – בשבועות הראשונים של שנת 2015 נרשמת ירידה בייצור החלב ברפתות של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
ירידה זו היא ביטוי למדיניות התשלום לחלב עודף שעודכנה בתחילת השנה ונראה שהיצרנים אכן הפנימו את המדיניות וצמצמו את ייצור החלב, אם ע"י הקטנת העדר והוצאת פרות, אם ע"י הפחתת מספר החליבות ומעבר משלוש חליבות ביממה לשתיים ואם בדרכים אחרות (שימוש בחלב מלא להגמעה וכיו"ב).

מינוי יו"ר למועצת החלב – אנו שמחים להודיע על מינויו של עו"ד ערן אטינגר ממשרד החקלאות ליו"ר מועצת החלב. אנו שולחים את ברכתנו ומאחלים לכולנו שיתוף פעולה מוצלח. בהזדמנות זו אנו מודים לד"ר תניב רופא שמילאה בהצלחה את התפקיד ומאחלים לה הצלחה בתפקיד החדש ברשות החשמל. ערן אטינגר משמש כיום כמנהל רשות הניקוז במשרד החקלאות. עד לתפקידו הנוכחי שימש כיועץ המשפטי של משרד החקלאות.