חדשות מועצת החלב

  

2.11.2020

 

איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב בסיכום חודש אוקטובר 2020

מרפת קורלנדר במושב בית הלל

לצפיה לחץ כאן

הכנס השנתי ה-32 של מדעי הבקר והצאן

מדיניות תשלום לחלב מתוכנן ועודף בשנת 2021:

לקריאה לחץ כאן

מאל"ה – ביקור רופא:

ד"ר עדין שווימר, בנוסף לתפקידו, ימלא בחודשים הקרובים את מקומה של ד"ר רמה פלק בתפקיד מנהל המעבדה לבריאות העטין ואיכות החלב.

ביקור רופא מאל"ה במשקים יעשה רק על-פי קריאה מהמשק.

הליך איתור ומינוי מנהל מאל"ה – מועצת החלב בע"מ (חל"צ) 2020:

מועצת החלב מודיעה על הקמת ועדה איתור מועמדים למילוי משרת מנהל מאל"ה )המערך הארצי לבריאות העטין ואיכות החלב)

לפרטים נוספים לחץ כאן