חדשות מועצת החלב

  

19.10.15


ועדת מעקב
– אתמול, ב-18.10 התקיימה ישיבת ועדת המעקב לעניין הסכם לוקר ובה נידונו הנושאים הבאים:
1. מכסת פורשים ממסלול א' שהוחזרה לועדת המכסות: בעניין זה, סוכם כי ועדת המכסות תקבל החלטה על אופן החזרת המכסה ליצרנים קטנים שמכסתם קטנה מ-700,000 ליטר.
2. מענקי השקעות במסגרת ההסכם: התקבל דיווח מנציגת מנהלת ההשקעות וסוכם כי תיבדק שוב בקשת ההתאחדות להכרה בהשקעות שבוצעו, בדיעבד.
3. שחיקה ברווחיות: הוצג דוח כלכלי שהוכן על ידי רחל בורשק, לירון תמיר ושחר אור-גבע. מהדוח עולה שחיקה גדולה ברווחיות של הרפתות הקטנות מ-700,000 ליטר ובנוסף עלויות נוספות שלא נלקחו בחשבון חישוב מחיר המטרה.
מאחר והדוח נשען על השערות ולא על דוחות כספיים סוכם כי צוות שיכלול את כותבי הדוח בצירוף אהוד אלפרט ממשרד החקלאות ועלי בינג ממשרד האוצר יכינו לוועדה דוח מפורט לאחר שיתקבלו דוחות כספיים (רווח והפסד) של 20 רפתות משפחתיות על התקופה שבין 2014 למחצית 2015. ממצאי הדוח שיתקבל על בסיס נתונים מבוססים יהיה בסיס לקבלת החלטה של הוועדה.
4. היטל מועצת החלב לשנת 2016 : בכדי לממן פעולות שהיום ממומנות במלואם מתקציב המועצה ולא להזדקק לגביה נוספת מהיצרנים בשל הורדת התמיכה של משרד החקלאות בקרן לביטוח נזקי טבע ובעלויות הפרדת חלב שמקורו בשטחי הגולן ויו"ש (בשל החרם האירופאי) ולצורך גביה לקרנות שתאפשר מדיניות מרוסנת של חלב עודף, דרשו נציגי היצרנים להעלות את הגביה בהיטל המועצה ל-4.2 א"ג כפי שקבוע בהסכם לוקר. נציגי החקלאים הבהירו כי לא ישלימו עם גביה נוספת שמשמעותה שחיקה נוספת ברווחיות אשר מנוגדת להסכם. הוחלט כי הדיון בנושא ימשך בדרג של מנכ"ל המשרד ושר החקלאות.

מחסור בחלב גולמי – בימים האחרונים אנו עדים לחוסרים בחלב גולמי אשר נובעים בעיקר, מהצורך בייצור מוגבר של מוצרים ביציאה מתקופת החגים ואי התאוששות של ייצור החלב לאחר גלי החום האחרונים. אנו צופים חוסרים בשבועיים הקרובים. מועצת החלב מנהלת את החוסר בהתאם להחלטות הדירקטוריון, צוות הויסות עוקב אחרי הספקת החלב למחלבות על בסיס יומיומי ומבטיח הספקת חלב למחלבות הקטנות.

הרשמה מוזלת לכנס מדעי הבקר – אנו מזמינים אתכם לבצע כעת הרשמה מוקדמת ומוזלת שתסתיים בסוף השבוע ב-24.10.15, לפרטים והרשמה לחץ כאן

הזמנה לקורס בטיחות החלב ויסודות הפיסטור במחלבות משק אנו שמחים להזמינכם להשתתף בקורס בנושא בטיחות החלב ויסודות הפיסטור במחלבות משק ביוזמת מועצת החלב. הקורס יתקיים במשרדנו ויפתח ב-2.12.15 לפרטים והרשמה לחץ כאן