חדשות מועצת החלב

  

תרגיל ניהול סיכונים ברמת הגולן – בשבוע שעבר התקיים בקצרין התרגיל השנתי לניהול סיכונים של מועצת החלב. בתרגיל השתתפו נציגי פיקוד העורף, מועצת החלב, החקלאית, שיאון, התאחדות מגדלי בקר, רכזי התארגנויות מגדלים, נציגי משרד החקלאות, רשות המים והמועצה האזורית. התרגיל עסק בתרחיש של התקפה כוללת מצפון והתמודדות הענף במצב חרום. כן עסקנו באופן מעמיק בחידוד נוהל פינוי רפת בשעת חרום.
הכשל העיקרי שעלה מהתרגיל הוא בעיית אבטחת אספקת מים בחרום והצורך לקדם באופן מיידי הצבת מיכלי מים יעודיים ברפתות, עד כדי חיוב בתקנה או חוק. כמו כן, עלה שוב הצורך להעמיד לרשות הענף מחלוב נייד לשעת חרום.
תודה לאופי רייך מנכ"ל החקלאית ולחיים אנג'וני מנהל אגף לשעת חרום במשרד החקלאות שריכזו את הקבוצות והיו שותפים בהכנת התרגיל. תודה מיוחדת לרפתנים מעוטף עזה – שמיל, אדי וראובן – שהשתתפו בתרגיל ונתנו סקירה ממצה על ההתמודדות עם ניהול האזור במהלך "צוק איתן".