חדשות מועצת החלב

  

17.9.15


מדיניות התשלום לחלב עודף 2016
–  בישיבת מועצת המנהלים שהתקיימה בתאריך 10.9.15 אושרה המלצת ועדת תכנון של המועצה על מדיניות חלב חריג לשנת 2016.
יצוין כי ההמלצה אושרה על בסיס ההנחה שלא תהייה תוספת למכסה הארצית בשנת 2016. ועדת התכנון כוללת נציגים של היצרנים, המחלבות, משרד החקלאות ומועצת החלב.
לקריאת מדיניות התשלום לשנת 2016 לחץ כאן

כנס יצרנים במושב פרזון – בתאריך 21.9.15 יתקיים במושב פרזון כנס של יצרני חלב מהאזור. בכנס ישתתפו מזכ"ל תנועת המושבים מאיר צור, מנכ"ל התאחדות מגדלי בקר אביתר דותן וסמנכ"ל מועצת החלב איציק שניידר. הכנס יעסוק במצב המשק המשפחתי וכיוונים לעתיד.

מכסות חלב לשנת 2016 – לידיעתכם, נשלחה לכל היצרנים בדואר רשום הודעה מקדימה בדבר מכסת החלב לשנת 2016. להודעה צורף טופס "מעבר מחלבה" לשנת 2016 אותו ניתן להוריד גם מאתר יצרני החלב בקישור זה.

חיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים – לעיונכם מכתב שפורסם ע"י השירותים הוטרינריים בדבר חיסון בקר וצאן נגד מחלת הפה והטלפיים לקריאה לחץ כאן