חדשות מועצת החלב

  

17.8.15תנובת חלב עקב עומסי החום – גל החום החריג בימים האחרונים, אשר מתווסף למספר גלי חום בחודש האחרון, משפיע על תנובת החלב של הפרות, ומביא לירידה של עד 5 ליטר בממוצע לפרה נחלבת (13%).
אנו מבקשים כי ימשך ממשק מוגבר של צינון הפרות בכדי להקל עליהן את עומס החום וכן לבחון דחיית יציאת פרות עד תחילת חודש ספטמבר.
כפי שכבר דווח המחלבות נערכות ומבצעות התאמות בתוכניות הייצור כך שלא יורגש מחסור במוצרי יסוד. צפויה ירידה בזמינות של מספר מוצרים. מועצת החלב ממשיכה בתהליך של ויסות החלב בין המחלבות.

מדיניות אספקת חלב למחלבות הקטנות – לאור ירידת ייצור החלב עקב עומס חום כבד החל מתחילת חודש אוגוסט הומלץ למחלבות שהן ראשי אשכולות להקצות חלב בקר כדלקמן:
א. מחלבות שרכשו עד 80,000 ליטר לחודש (ממוצע לחודשים ינואר-יולי 2015) –
    אין להוריד חלב.
ב. מחלבות שרכשו מעל 80,000 ליטר לחודש (ממוצע לחודשים ינואר-יולי 2015) –
    ניתן להוריד עד 5% חלב.