חדשות מועצת החלב

  

17.6.2019

הליך ניוד חלב בקר, כבשים עיזים – ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר/ כבשים/ עיזים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 3.7.2019.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות ת

כנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל  meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לפרטים נוספים לחץ כאן

פרוטוקול מאל"ה דיגום וניטור – החל מה-1.6.2019 שונו התעריפים לבדיקות המעבדה ונוספו בדיקות בתשלום. לפרוטוקול לחץ כאן.

תוית אוזן – אנחנו מזכירים שוב את הוראות השירותים הווטרינריים בדבר רישום סימון והובלת בקר (כולל פגרים): סימון בקר יהיה עד גיל שבוע, הובלת בקר תהיה רק עם תווית אוזן, פגר בקר (מעל גיל 7 ימים) לא יפונה למתקן הכילוי ללא תווית אוזן, לאחר כילוי הפגר השירותים הווטרינרים גורעים את הבקר ממצבת הבקר.

מפגשים עם יצרנים – אנו ממשיכים במפגשים אזוריים עם הרפתנים, בשבוע שעבר התקיים מפגש בנתיב הל"ה, השבוע יתקיימו שני מפגשים בעמק יזרעאל ובמושב שרונה.