חדשות מועצת החלב

  

11.7.2019

סיום הליך העברת מכסות חלב בקר:

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות שמספרו 2-2019.

העברת המכסה תתבצע במחיר של 2.3 ₪ לליטר, לאור העובדה שהביקוש לקבלת מכסה עולה על סך ההיצע.

הודעות באשר למועד העברת התשלום והיקף המכסה המועברת, ישלחו באופן אישי לכל יצרן שהשתתף בהליך זה.