חדשות מועצת החלב

  

תוכנית שנתית לשעת חירום -השבוע קיים האגף לשעת חירום במשרד החקלאות את הכנס השנתי שעוסק בהצגת התוכניות של הגופים השונים בנושא מוכנות לשעת חירום של המשרד. בכנס השתתפו מנהלי המחוזות של המשרד, נציגי השרותים הוטרינריים, מועצות הייצור ונציגים נוספים של המשרד. את מועצת החלב ייצג סמנכ"ל המועצה איציק שניידר אשר הציג את פעולות המועצה והענף בשגרה ובשעת חירום. פעילות הענף ורמת המוכנות זכו להערכה רבה מצד המשתתפים.

בנושא המוכנות של ענפי החי, סוכם על המשך הפעילות מול המשקים בהגברת המודעות לצורך בהצטיידות במכלי מים לשעת חירום. פעילות זו הוגדרה כיעד מרכזי לקידום.
 
מבדק
ISO השנתי למועצת החלב – בשבוע שעבר עברה מועצת החלב מבחן הסמכה שנתי למערכות איכות לתקני 2008: ISO 9000. מדובר על תקני איכות שעל פיהם מתנהלת מועצת החלב מזה עשור.
המבדק עבר בהצלחה. מערכת האיכות הינה כלי מרכזי לשימור ולפיתוח האיכות ומתן השירות המקצועי בסטנדרטים הגבוהים ביותר לכלל העוסקים בענף החלב.
את יישום ופיתוח מערכת ה-ISO מוביל אברהם הראל, אשר משמש גם כמנהל האיכות במועצה. 
תודה לאברהם ולכל אלו שעושים ופועלים במהלך השנה ליישום והטמעת מערכת האיכות ונוהלי העבודה.