חדשות מועצת החלב

  

8.8.2019

הליך העברת מכסות חלב בקר 2-2019תזכורת.

יש להעביר את התשלום בגין השתתפות בהליך העברת המכסות עד ליום 18.8.19.

הליך העברת מכסות חלב עיזים, עדכון –  בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 3.5 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 26.8.19.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים  לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון   בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 3.1 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 26.8.19.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

פורום מחלבות קטנות – חידש את פעילותו

המחלבות הישראליות נמצאות בעידן משתנה ומאתגר בו קשה יותר לעמוד בתחרות, לגדול ולהרוויח.

הדרישות של הרשויות בכל הקשור לאיכות המוצרים ואיכות הסביבה מתרבות . המחלבות נדרשות להשקיע משאבים גדולים מאוד במערכות לפינוי שפכים וכן באיכות ובטיחות החלב .

התחרות על המדף ועל המחיר עלתה מדרגה באופן כזה שיש סכנה אמיתית להמשך קיומן של חלק מהמחלבות.

אתגרים אלה מחייבים טיפול רוחבי, על כן הוחלט לנסות ולחדש את פעילות פורום המחלבות.

מטרות הפורום :דיון בבעיות המאפיינות מחלבות בסדר גודל קטן, איתור בעיות ואתגרים חיצוניים והנגשת מידע מקצועי לחברים.

בפגישה הראשונה אשר התקיימה ב-30 ביולי סוכם לעסוק בשלושה נושאים : איכות הסביבה, סימון מוצרים ורגולציה של מחלבות הממוקמות במושבים.

הפגישה הבאה של הפורום נקבעה ל-11 בספטמבר 2019