חדשות מועצת החלב

  

14.7.15


מענקי השקעות לרפתות
– חוק תקציב המדינה לשנת 2015 טרם אושר ולכן המערכת של מנהלת ההשקעות בחקלאות סגורה באופו כללי לקליטת בקשות.
לפי בקשת הענף ולפי הנחיית צביקה כהן ראש מנהלת ההשקעות בחקלאות אושר בנוהל חריג להגיש בקשות למענקי השקעות בנושאים הבאים :

1. רפת החלב בהתאם למסמך ההבנות (כנגד הפחתת מכסים, פרק 3.4 בתכנית הפיתוח
    2015).
2. מענקי השקעות לרפתות שהגדילו את מכסתן במסגרת מתווה לוקר.
3. מיגוניות לרפתות.

בקשות בנושאים הללו ייקלטו במחוזות ויאושרו במסגרת ועדת החריגים, דרך משרד החקלאות ובהתאם לנוהלי מנהלת ההשקעות בחקלאות, לנוהלים לחץ כאן

במסגרת המענקים בגין הגדלת חשיפת ענף החלב ליבוא הוצאו 54 כתבי אישור למענקים בסך 5 מיליון ש״ח. בטיפול המנהלת עוד 90 בקשות עם מענק מבוקש בסך של 12 מיליון ש"ח. שיעור המענק במסגרת זו הוא 25% מההשקעה המאושרת באזור פיתוח א׳ ו-20% בשאר האזורים. ההשקעה המוכרת לא תעלה על 0.25 ש״ח כפול היקף המכסה בליטרים ולא יותר ממיליון ש״ח לרפת. סך התקציב המיועד למענקים במסגרת זו עומד על 30 מיליון ש״ח (מתוך סך תקציב של 65 מיליון ש״ח) והוא יוקצה בין המגזרים באופן יחסי לחלקם במכסה הארצית לפי העקרון ״כל הקודם זוכה״.

תוכנית משרד החקלאות לרפורמות בתחומי החקלאות – ביום ראשון 12.7.15 פרסם שר החקלאות שורה של רפורמות שברצונו להוביל תחת הכותרת: תרומת החקלאות להפחתת יוקר המחיה.
במסגרת ההצעות ישנה הצעה ל"צמצום" התכנון, הצעה שבפועל תביא לפרוק התכנון בענפי הצאן. במועצת החלב נלמדה התוכנית המוצעת במטרה לגבש הצעה משותפת של המועצה עם המגדלים. נגבש הצעה שתהיה בה גם שמירה על התכנון וגם הגדלת מספר המגדלים במקביל להגדלת הביקושים בשוק המקומי ובשווקי היצוא, וזאת תוך חיזוק הענף שנמצא בקשיים רבים.
להצעת משרד החקלאות כפי שפורסמה על-ידי המשרד לחץ כאן
למצגת פירוט הוזלת המחירים לחץ כאן

למכתבו של אבשלום (אבו) וילן, מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל לחץ כאן

ועדת מעקב – בשבוע הבא תתקיים פגישה במשרד החקלאות בנושא ועדת המעקב למתווה לוקר. בישיבה יועלה לדיון נושא שחיקת הריווחיות של המגדלים.

קליטת חלב אנחנו עדין נמצאים במצב של עודפי חלב המגיעים למחלבות ובייבוש יותר גבוה מאשר השימוש באבקת החלב.
כנראה שגם קיץ זה יהיה יחסית מתון, לא צפויה ירידה משמעותית בכמויות החלב המיוצרות.