חדשות מועצת החלב

  

14.10.15


עדכון להודעה מה-13.10.15 לענין השקעות בהתייעלות ענף הבקר לחלב

בהודעה נפלה טעות, להלן ההודעה המתוקנת:

אנחנו מביאים לפניכם את הודעת משרד החקלאות: "מבדיקת מצב הבקשות בנושא

השקעות בהתייעלות ענף הבקר לחלב/השקעות ב"מתווה לוקר" (10 מיליון ש"ח), עולה כי

קיימות בקשות בהיקף רב באופן משמעותי מאשר התקציב שהוקצה למסגרת זו. לפיכך אנו

מודיעים בזאת על סגירת מערכת מנהלת ההשקעות להקלדת בקשות חדשות

ביום חמישי הקרוב ה-15.10.15".