חדשות מועצת החלב

  

מדיניות פיתוח לשנת 2024

ביום שני 12/2/24 אושרו תקנות מדיניות הפיתוח לשנת 2024 במסגרתן נקבע אופן חלוקת תוספות המכסה ליצרני חלב בקר.

הודעה בדבר עדכון המכסות, תשלח לכל יצרן בדוא"ל בימים הקרובים.

לנוסח התקנות לחץ כאן

—————————–

הליך העברת מכסות חלב בקר 1/2024

היום פורסם הליך להעברת מכסות חלב בקר במשק המשפחתי, והמועד האחרון להגשת בקשות הינו 11/3/2024.

להודעה ופרטים נוספים על ההליך לחץ כאן.

לתשומת לבכם, בהליך זה תוקצה לכל יצרן מקבל,

תוספת מכסה נוספת של עד 0.25 ליטר לכל ליטר מכסה

שיקבל לפי הליך זה ובלבד שסך המכסה שתחולק לכלל היצרנים המקבלים

לא תעלה על 3.5 מיליון ליטרים.