חדשות מועצת החלב

  

 13.2.17


קבלת חלב ינואר 2017 – במהלך חודש ינואר קיבלנו כ-124 מיליון ליטר שהם 3.78% מעל התחזית השנתית (120 מיליון) ו-8.5% יותר משנת 2016 (114.8). לפי קצב גידול זה נגיע לשיווק שנתי של 1.5 מיליארד ליטר. למרות העלייה בקבלת החלב אנו עדיין נמצאים בחוסר בשומן. ביום חמישי הקרוב תתכנס מועצת המנהלים לדיון והחלטות על גובה רצועה א'.

מכסת חלב לשנת 2017, הבהרה – תוספות המכסה לשנת 2017 טרם חולקו.
ההודעה שנשלחה ליצרני החלב בדבר קביעת המכסה לשנת 2017, אינה כוללת את תוספת המכסה, שתחולק רק לאחר אישור התקנות בעניין אופן קביעת חלוקת תוספת המכסה

סיור ומפגש יצרנים בכפר יחזקאל – במסגרת הסיורים של הנהלת מועצת החלב ביקרנו השבוע ברפת קיבוץ בית השיטה ורפת בית אלפא. לאחר הביקור במשקים התארחנו בכפר יחזקאל למפגש יצרנים בו השתתפו כ-40 רפתנים מישובי האזור. המפגש עסק בנושאים שעל סדר היום של הענף ביניהם: חלוקת תוספות מכסה לשנת 2017, מחסור בשומן, עתיד הענף ועוד. תודה לבועז גלבוע על העזרה בארגון המפגש.

רפת חדשה בערבה – השבוע תחל החליבה ברפת החדשה במושב עידן שבערבה. הרפת הוקמה על-ידי 4 יצרנים חדשים שהקימו רפת לתפארת בה יבצעו שימוש משותף במכון חליבה אחד. ברכות ליצרנים החדשים ולמושב עידן. לקראת סוף חודש מרץ בכוונתנו לערוך בשיתוף עם התאחדות מגדלי בקר והמועצה האזורית ארוע פתיחה חגיגי של הרפת, על המועד וסדר היום תצא הזמנה בהמשך.

מכרז כילוי – באתר המועצה פורסם מכרז להספקת שירותי פינוי, הובלה וסילוק פגרי בקר. לפרטים לחץ כאן